Potenţialul turistic-scurtă descriere

Întins de-a lungul a trei trepte de relief (câmpie, deal, munte) ce se succed de la sud la nord, Judeţul Dâmboviţa oferă o diversitate peisagistică a florei şi faunei de excepţie, pe fondul căreia evoluţia istorică şi umană au creat unicate a căror prezenţă crează un important potenţial turistic, încă insuficient exploatat.

Frumuseţea plaiurilor dâmboviţene prin climatul nuanţat, izvoarele minerale cu potenţial terapeutic recunoscut, monumentele istorice şi arhitectonice, bogăţia spirituală transmisă prin folclor sunt în măsură să stârnească interesul turiştilor de pretutindeni.

În judeţul Dâmboviţa se disting următoarele zone turistice:

-zona turistică Târgovişte şi împrejurimi, cu monumente din secolele XV-XVII;

-zona turistică Valea Dâmboviţei, bogată în vestigii istorice încă din preistoria societăţii umane;

-zona turistică  din partea de sud a judeţului, cu o serie de monumente istorice şi de arhitectură de o valoare deosebită;

-zona turistică Potlogi-Răcari cu Palatul Brâncovenesc de la Potlogi, un autentic şi preţios monument de arhitectură civilă brâncovenească;

-zona turistică Valea Ialomiţei la nord de Târgovişte, care găzduieşte staţiunea balneoclimaterică Pucioasa, ale cărei izvoare sunt bine cunoscute;

-zona turistică de munte reprezentată de munţii Bucegi şi Leaota, care prin varietatea şi diversitatea peisajului oferă turistului privelişti de o neasemuită frumuseţe.


Foto: Mitropolia nouă Târgovişte (vedere din anul 1921)
Newsletter
Abonează-te aici şi vei primi pe mail ultimele noutăţi despre toate evenimentele şi manifestările ce vor avea loc în Dâmboviţa.
vizitatori
23 May 2024
132398 unici