Complexul Monumental Mănăstirea Dealu

La Nord de Târgovişte, în imediata apropiere, în comuna Aninoasa se poate vizita Complexul Monumental Dealu, cu hramul „Sfântul Nicolae”. Este unul din cele mai importante monumente religioase din ţară şi printre cele mai vechi din judeţ, existând, probabil, din vremea lui Mircea cel Bătrân, fiind atestat documentar în 1431. Radu cel Mare ridică o nouă construcţie între anii 1499 - 1501, care însă a fost zugrăvită sub domnia lui Neagoe Basarab, în 1514. De-a lungul timpului, alţi domni au sprijinit aşezământul, printre aceştia Radu Mihnea, în 1614, Constantin Brâncoveanu, cel care, în 1713, o zugrăveşte a doua oară şi o acoperă cu aramă, şi Gheorghe Bibescu, în 1845 - 1846. La începutul secolului al XX-lea, vizitând biserica Mănăstirii Dealu, renumitul savant român Nicolae Iorga o descria ca pe o „minune a artei orientale”, fiind fermecat de arhitectura monumentului. Este un monument unic, datorită pietrei făţuite care acoperă în întregime exteriorul construcţiei. Cea dintâi tiparniţă din Ţările Române a funcţionat aici, de unde au fost scoase primele cărţi tipărite - „Liturghier” (1508), „Octoih” (1510) şi „Evangheliar” (1512). Pronaosul bisericii este unul dintre cele mai mari spaţii funerare din ţară, aici odihnind pentru vecie voievozi, domniţe şi feţe bisericeşti. Printre aceştia se numără şi Vlad Dracul, tatăl lui Vlad Ţepeş, Radu cel Mare (1508), Mihai Viteazul (în 1603, prin grija clucerului Radu Buzescu, capul voievodului a fost înmormântat în partea dreaptă a pronaosului). Muzeul mănăstirii adăposteşte şi una dintre cele mai valoroase colecţii de carte veche, dar şi o cruce de lemn ferecată în argint aurit, dăruită de Matei Basarab (1648), icoana de hram realizată în marmură de Maria şi Gheorghe Bibescu, şi alte icoane vechi .
Newsletter
Abonează-te aici şi vei primi pe mail ultimele noutăţi despre toate evenimentele şi manifestările ce vor avea loc în Dâmboviţa.
vizitatori
23 May 2024
132398 unici